Natte en droge bol

Bij het meten van temperatuur kan men zowel de droge als de natte temperatuur meten. Voor nachtvorstbestrijding is de natte temperatuur belangrijk. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid 100% is, zijn de natte en droge temperatuur aan elkaar gelijk. Hoe lager de luchtvochtigheid, hoe groter het verschil.

In onderstaande tabel geven we de verschillen tussen beide temperaturen, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid.

De bovenste rij (rode) geeft de droge temperatuur aan, de linkerkolom de relatieve luchtvochtigheid (RV). Op het kruispunt van beide waarden (zwarte cijfers) vindt men dan de natte temperatuur.

Voorbeeld: een droge temperatuur van 0 °C en een RV van 50% resulteert in een natte temperatuur van -2,9 °C.