Wet and Dry Bulb

За да измерите температура, можем да измерим сухата пъпка или температурата на мократа пъпка. За защитата от слана, мократа температура е важна. Когато относителната влажност е 100%, мократа и сухата температура са равни. Колкото по-ниска е влажността, толкова по-голяма е разликата.

В таблицата по-долу показваме разликите между двете, в зависимост от влажността.

Горният ред (червен) показва сухата температура, лявата колона на RH (относителна влажност на въздуха). Черните числа в таблицата показват влажната температура.

Пример: суха температура от 0 ° c и RH от 50% водят до влажна температура от-2 до 9 ° c.